Zadzwoń! Już teraz! u nas promocyjne ceny profili

Pan Robert Włosiński posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Bydgoszczy oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i Akademii Finansów w Warszawie. Posiada uprawnienia w zakresie wykonywania czynności brokera ubezpieczeniowego oraz wykonywania nadzoru właścicielskiego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa.

Przebieg pracy zawodowej:

2019 – do chwili obecnej – członek Rady Uniwersytetu UMK w Toruniu,
2016 – do chwili obecnej członek Rady Nadzorczej INOFAMA SA w Inowrocławiu (spółki należącej do Agencji Rozwoju Przemysłu SA i Skarbu Państwa),
2006 – 2009 reprezentujący Ministerstwo Skarbu Państwa członek Rady Nadzorczej Kolejowych Zakładów Nawierzchniowych COGIFER Polska Sp. z o.o. w Bydgoszczy,
2003 – do chwili obecnej wspólnik i prokurent Eurobrokers Sp. z o.o.,
1999 – 2003 członek zarządu ds. rozwoju w Eurobrokers Sp. z o.o.,
1995 – 1997 prowadzenie działalności gospodarczej związanej z pośrednictwem ubezpieczeniowym, współpraca z firmą Konzeption II Sp. z o.o. Tychy,
1990 – 1999 nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 63 w Bydgoszczy.
Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Pani Aneta Rybka posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła Uniwersytet Warszawski, zdobywając tytuł licencjata na Międzykierunkowych Studiach Ekonomiczno-Menedżerskich oraz tytuł magistra w Szkole Głównej Handlowej na kierunku E-biznes.


Przebieg pracy zawodowej:

01/2020 – do chwili obecnej – Menedżer eCommerce, ALL GOOD S.A. (Coffeedesk),
2015 – do chwili obecnej – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL S.A. w Bydgoszczy,
05/2019 – obecnie – Menedżer eCommerce, Pandora Jewelry CEE,
04/2018 – 05/2019 – Specjalista eCommerce, Pandora Jewelry CEE,
04/2017 – 04/2018 – Młodszy Menedżer ds. Produktu i Sprzedaży, Westwing Home&Living,
06/2016 – 03/2017 – Specjalista ds. Produktu, Westwing Home&Living,
09/2014 – 05/2015 – Stażysta Employer Branding, Avon Cosmetics Polska,
06/2014 – 09/2014 – Junior Account Executive, Quote Me PR,
09/2013 – 06/2014 – Ambasador, KMPG Polska.

Pani Magdalena Żebrowska w 2014 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku “Rachunkowość i
Controlling” w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Od tego czasu nabywała wiele umiejętności
i ukończyła liczne szkolenia i kursy w zakresie finansów, giełdy i rachunkowości. W 2020 roku
ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej na kierunku “Rachunkowość zarządcza,
operacyjna i strategiczna”.
Przebieg pracy zawodowej:
12/2015 – do chwili obecnej – Zatrudnienie w Spółce Drozapol-Profil S.A. na stanowisku: Specjalista do spraw finansów i controllingu,
11/2013 – 08/2015 – Zatrudnienie w Spółce Profi-Credit S.A. na stanowisku: Asystentka Dyrektora Regionalnego,
03/2011 – 11/2013 – Zatrudnienie w firmie KLAR Aleksandra, Andrzej Rybscy Sp. Jawna na stanowisku: Referenta do spraw sprzedaży,
11/2009 – 01/2011 – Zatrudnienie w firmie GIGA na stanowisku: Referenta do spraw biurowych.

Pan Marcin Hanyżewski ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu na kierunku Ekonomia oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku na kierunku Systemy Audytorskie i Praktyka Audytu Wewnętrznego. W 2017 roku Pan Marcin ukończył Postępowanie Kwalifikacyjne na Biegłego Rewidenta, uzyskując tytuł Biegłego Rewidenta i wpis do rejestru biegłych rewidentów prowadzony przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów. Ukończył także wiele kursów i szkoleń.

Przebieg pracy zawodowej:

09/2019 – do chwili obecnej praca w Firmie Audytorskiej na stanowisku Prezesa Zarządu.

06/2017 – do chwili obecnej – praca na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy na stanowisku Zastępcy Kwestora,
04/2015 – 03/2017 – współpraca z firmą Eksperci Finansowo-Księgowi Sp. z o.o. w zakresie badań sprawozdań finansowych w ramach aplikacji na biegłego rewidenta,
10/2012 – 06/2017 – praca na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy na stanowisku Kierownika Działu Obsługi Projektów,
02/2009 – 12/2010 – praca w firmie Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. na stanowisku specjalisty ds. Projektów UE,
10/2004 – 09/2012 – praca na Uniwersytecie Technologiczno Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy na stanowisku Głównego specjalisty ds. Ekonomicznych i Funduszy Strukturalnych.

Pan Krzysztof Matela ukończył wiele szkół, począwszy od Studium Inwestycji Kapitałowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 2006 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Pedagogicznym na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz studia podyplomowe na kierunku Psychologia Biznesu w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie. W 2009 roku Pan Krzysztof Matela ukończył studia doktoranckie zdobywając tytuł doktora nauk
społecznych na Wydziale Historii i nauk społecznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Posiada szerokie kompetencję dotyczące zarządzania i nadzoru.


Przebieg pracy zawodowej:
2018 – do chwili obecnej – Corsaria S.A., Prezes Zarządu,
1995 –2015 – EGB Investments S.A., Prezes Zarządu,
1995 –2006, 2010 – 2015 – EGB Finanse Sp. z o.o., Prezes Zarządu,
2003 – do chwili obecnej – Business Centre Club, Wiceprezes (od II 2007), Kanclerz loży
Bydgoskiej (od X 2005),
2003 – do chwili obecnej – Polski Związek Windykacji, Przewodniczący Rady Związku (od VI
2010), Prezes Zarządu Związku (III 2003 – VI 2010),
2003 – 2006, 2010 – 2012 – Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce,
Wiceprzewodniczący Komitetu Konferencji (od 2010 – 2012),
2003 – 2007 – Wiedza i Praktyka sp. z o.o., – Redaktor Naczelny Wydawnictwa „Windykacja w
praktyce”,

1994 – 1995 – Międzynarodowe Targi Pomorza i Kujaw, Kierownik Działu Inwestycji
Kapitałowych.
Pan Krzysztof Matela był i jest obecnie Członkiem wielu rad nadzorczych:
6/2020 – do chwili obecnej – Inside Park S.A, Przewodniczący Rady Nadzorczej,
10/2014 – 2015 – Bioscience S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej,
12/2013 – 2015 – Ruch Chorzów S.A., Członek Rady Nadzorczej,
7/2013 – 6/2014 – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Członek Rady Nadzorczej,
2002 – 2010 – Ekopol Górnośląski Holding S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej.