czy stal będzie drożeć?

Wysokie ceny paliw i energii elektrycznej hamują dalsze obniżki cen stali. Ponadto spada światowa produkcja stali, zarówno w ujęciu rok do roku jak i miesiąc do miesiąca. Przypomnijmy, że już od połowy 2020 roku ceny stali i wyrobów stalowych zaczęły dynamicznie rosnąć, z powodu rosnących cen rudy żelaza i złomu stalowego. W 2022 roku, wraz z wybuchem wojny zostały ograniczone dostawy stali z Ukrainy, Białorusi, a z Rosji całkowicie zamknięte z powodu sankcji, a to w sumie około 25% polskiego importu stali w 2021 roku. W ciągu ostatnich miesięcy 2022 roku ceny stali spadły o około 30%, mimo to są wciąż średnio o 20% droższe niż przed wybuchem wojny na Ukrainie.
Reasumując, rosnące ceny energii elektrycznej i paliw oraz spadek światowej produkcji stali z pewnością nie przyczynią się do dalszych spadków cen stali.
Dlaczego ceny stali w 2022 roku drastycznie wzrosły?
Stal to stop żelaza z węglem, a więc właśnie tych surowców, których ceny w 2022 roku nie tylko drastycznie wzrosły, ale też brakowało ich na rynku. Główną przyczyną tego stanu była wojna w Ukrainie, gdyż zarówno Ukraina, jak i Rosja to znaczący producenci stali, a także rudy żelaza i węgla.
newsy branżowe :
ArcelorMittal podnosi ceny ofert na blachy gw
Turecki złom nadal rośnie, dostawcy spodziewają się dalszych podwyżek od 50-100 USD
Indie wstrzymują sprzedaż HRC w związku z oczekiwaniami dotyczącymi znacznych podwyżek i braku wsadu
Ceny  włoskich kręgów rosną na niepewnym rynku
Kardemir podnosi ceny swoich towarów
Pakistańscy producenci stali dalej podwyższają ceny
Włoscy producenci blach zabiegają o podwyżki
Ceny arkuszy w USA odzwierciedlają rosnący trend rynku
Na dziś najsilniej rosną ceny blach gorącowalcowanych a co za tym idzie wykonywanych z nich rur i profili.
TREND JEST JEDEN – CENY STALI ROSNĄ I BĘDĄ ROSŁY