Jako wiodący importer RUR PRZEWODOWYCH mamy jeszcze do sprzedaży około 170 ton rur z magazynu w niższych cenach. 
Nasz wysokiej jakości towar spełnia najwyższe standardy branżowe i oczekiwania naszych klientów.
O ceny i wykazy proszę pytać swoich opiekunów, lub dzwonić na telefon alarmowy.