W ramach Grupy Kapitałowej Drozapol-Profil S.A. działają aktualnie dwie Spółki zależne:

  • DP Wind 1 Sp. z o.o.

Spółka została założona 11.09.2012 roku w celu realizacji budowy farmy wiatrowej zlokalizowanej
w województwie opolskim o mocy 8MW. Głównym udziałowcem w Spółce jest Drozapol-Profil S.A., który posiada 70% udziałów. Z dniem 14.06.2019 roku Spółka została postawiona w stan likwidacji. Dysponuje projektem do sprzedaży. Wszelkie dalsze informacje znajdują się na stronie Spółki:

www.dpwind.pl

  • DP Invest Sp. z o.o.

Spółka założona 18.09.2012 roku. Głównym przedmiotem powstałej działalności był wynajem
i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi oraz kupno i sprzedaż nieruchomości
na własny rachunek oraz handel wyrobami hutniczymi. Obecnie Spółka DP Invest Sp. z o.o. zdecydowaną większość swoich przychodów generuje z tytułu sprzedaży wyrobów stalowych. Kapitał podstawowy Spółki wynosi 18.810 tys. zł, a 100% udziałów posiada Drozapol-Profil S.A.

Szczegóły dotyczące Spółki i jej działalności w tym oferty sprzedaży nieruchomości, maszyn, wyrobów hutniczych, znajdują się na jej tronie:

www.dp-invest.pl