Wskaźniki w pliku

Wskaźniki rynku kapitałowego 2018 2017 2016 2015 2014
Wartość księgowa na 1 akcję
8,9 8,9 7,9 8,9 2,2
Zysk na 1 akcję
0,04 0,05 -1,1 -1,1 0

Wskaźniki płynności
2018 2017 2016 2015 2014
Wskaźnik bieżącej płynności
1,6 1,8 1,6 2,8 2,5
Wskaźnik szybkiej płynności
0,7 1,2 1,2 2,1 1,4

Wskaźniki rentowności
2018 2017 2016 2015 2014
Rentowność sprzedaży
1,0% 2,1% -3,4% -3,0% -2,7%
Rentowność operacyjna
0,3% 0,9% -6,4% -4,6% -2,2%
Rentowność kapitału własnego (ROE)
0,4% 0,6% -14,5% -12,4% 0,7%
Rentowność aktywów (ROA)
0,2% 0,4% -9,7% -8,1% 0,4%

Wskaźniki zadłużenia
2018 2017 2016 2015 2014
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
0,4 0,3 0,3 0,3 0,4

Wskaźniki efektywności
2018 2017 2016 2015 2014
Rotacja zapasów
48 32 40 59 84
Rotacja należności
31 44 56 24 38
Rotacja zobowiązań
24 25 32 28 30
Cykl środków pieniężnych
55 51 65 54 92