SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE

Wybrane dane w mln zł skons. 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Przychody netto ze sprzedaży

produktów, towarów i materiałów

157,8
115,4
123,4
153,7
126,0
99,2
138,3
116,7
124,0
205,8
Wynik z działalności operacyjnej
26,9
2,3
-4,2
0,4
1,1
-6,5
-6,4
-2,6
-2,1
-5,7
Wynik netto
21,5
3,0
-4,4
0,2
0,3
-6,6
-6,4
0,4
-2,8
-8,9
Przepływy z działalności operacyjnej
1,0
-6,7
7,1
-5,3
-2,9
-0,3
14,4
-4,9
23,2
-15,9
Przepływy z działalności inwestycyjnej
-0,1
0,9
-0,4
0,2
4,9
0,0
-0,2
9,8
-1,4
-10,5
Przepływy z działalności finansowej
1,1
4,6
-7,4
6,9
-2,1
-0,6
-11,3
-7,2
-21,7
24,3
Przepływy pieniężne netto
2,0
-1,2
-0,6
1,8
-0,1
-0,8
2,9
-2,4
0,0
-2,1
Aktywa
117,0
89,2
84,1
92,3
83,1
67,6
78,9
95,1
99,9
120,9
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
34,2
26,1
24,0
38,0
28,8
22,4
27,2
36,9
42,2
60,4
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe
8,0
9,4
7,5
7,5
6,1
5,1
5,9
6,8
7,2
7,2
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe
26,2
16,7
16,5
30,5
22,7
17,3
21,2
30,1
34,9
53,2
Kapitał własny
82,8
63,1
60,2
54,3
54,2
45,2
51,8
58,2
57,8
60,6
Kapitał zakładowy
30,6
30,6
30,6
30,6
30,6
30,6
30,6
30,6
30,6
30,6

WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE - DANE JEDNOSTKOWE 2012-2021

Wybrane dane w mln zł skons. 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Przychody netto ze sprzedaży

produktów, towarów i materiałów

145,9
111,3
114,9
143,7
117,8
97,3
138,1
116,7
124,1
205,9
Wynik z działalności operacyjnej
24,4
1,2
-4,3
0,4
0,7
0,3
-4,9
-2,6
-1,9
5,0
Wynik netto
19,5
1,8
-4,4
0,3
0,2
-6,8
-4,7
0,1
-1,9
2,0
Przepływy z działalności operacyjnej
0,3
-5,2
4,3
-4,9
2,5
-0,3
14,4
-5,0
22,6
-14,7
Przepływy z działalności inwestycyjnej
-0,1
-0,1
-0,4
0,2
0,8
0,2
-0,3
9,7
0,7
-13,3
Przepływy z działalności finansowej
0,1
4,6
-5,2
6,3
-3,4
-0,5
-11,3
-7,2
-21,7
24,3
Przepływy pieniężne netto
0,3
-0,7
-1,3
1,6
-0,1
-0,7
2,7
-2,5
1,6
-3,6
Aktywa
114,7
90,3
86,0
102,9
94,2
79,8
91,0
106,4
111,7
131,8
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
32,6
26,0
23,5
35,6
27,1
21,6
26,0
36,8
42,1
60,4
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe
7,4
9,0
7,1
7,4
5,9
4,4
4,8
6,8
7,2
7,2
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe
25,2
17,0
16,4
28,2
21,1
17,2
21,2
30,0
35,0
53,2
Kapitał własny
82,1
64,4
62,6
67,3
67,1
58,2
65,0
69,7
70,0
71,4
Kapitał zakładowy
30,6
30,6
30,6
30,6
30,6
30,6
30,6
30,6
30,6
30,6