SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE

Wybrane dane w mln zł skons. 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Przychody netto ze sprzedaży

produktów, towarów i materiałów

112,2
157,8
115,4
123,4
153,7
126,0
99,2
138,3
116,7
124,0
205,8
Wynik z działalności operacyjnej
6,7
26,9
2,3
-4,2
0,4
1,1
-6,5
-6,4
-2,6
-2,1
-5,7
Wynik netto
5,5
21,5
3,0
-4,4
0,2
0,3
-6,6
-6,4
0,4
-2,8
-8,9
Przepływy z działalności operacyjnej
23,5
1,0
-6,7
7,1
-5,3
-2,9
-0,3
14,4
-4,9
23,2
-15,9
Przepływy z działalności inwestycyjnej
20,2
-0,1
0,9
-0,4
0,2
4,9
0,0
-0,2
9,8
-1,4
-10,5
Przepływy z działalności finansowej
-21,8
1,1
4,6
-7,4
6,9
-2,1
-0,6
-11,3
-7,2
-21,7
24,3
Przepływy pieniężne netto
21,9
2,0
-1,2
-0,6
1,8
-0,1
-0,8
2,9
-2,4
0,0
-2,1
Aktywa
99,5
117,0
89,2
84,1
92,3
83,1
67,6
78,9
95,1
99,9
120,9
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
20,4
34,2
26,1
24,0
38,0
28,8
22,4
27,2
36,9
42,2
60,4
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe
6,0
8,0
9,4
7,5
7,5
6,1
5,1
5,9
6,8
7,2
7,2
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe
14,4
26,2
16,7
16,5
30,5
22,7
17,3
21,2
30,1
34,9
53,2
Kapitał własny
79,2
82,8
63,1
60,2
54,3
54,2
45,2
51,8
58,2
57,8
60,6
Kapitał zakładowy
30,6
30,6
30,6
30,6
30,6
30,6
30,6
30,6
30,6
30,6
30,6

WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE - DANE JEDNOSTKOWE

Wybrane dane w mln zł skons. 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Przychody netto ze sprzedaży

produktów, towarów i materiałów

107,5
145,9
111,3
114,9
143,7
117,8
97,3
138,1
116,7
124,1
205,9
Wynik z działalności operacyjnej
5,9
24,4
1,2
-4,3
0,4
0,7
0,3
-4,9
-2,6
-1,9
5,0
Wynik netto
6,7
19,5
1,8
-4,4
0,3
0,2
-6,8
-4,7
0,1
-1,9
2,0
Przepływy z działalności operacyjnej
15,8
0,3
-5,2
4,3
-4,9
2,5
-0,3
14,4
-5,0
22,6
-14,7
Przepływy z działalności inwestycyjnej
7,4
-0,1
-0,1
-0,4
0,2
0,8
0,2
-0,3
9,7
0,7
-13,3
Przepływy z działalności finansowej
-20,7
0,1
4,6
-5,2
6,3
-3,4
-0,5
-11,3
-7,2
-21,7
24,3
Przepływy pieniężne netto
2,5
0,3
-0,7
-1,3
1,6
-0,1
-0,7
2,7
-2,5
1,6
-3,6
Aktywa
96,6
114,7
90,3
86,0
102,9
94,2
79,8
91,0
106,4
111,7
131,8
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
17,00
32,6
26,0
23,5
35,6
27,1
21,6
26,0
36,8
42,1
60,4
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe
6,0
7,4
9,0
7,1
7,4
5,9
4,4
4,8
6,8
7,2
7,2
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe
11,00
25,2
17,0
16,4
28,2
21,1
17,2
21,2
30,0
35,0
53,2
Kapitał własny
79,6
82,1
64,4
62,6
67,3
67,1
58,2
65,0
69,7
70,0
71,4
Kapitał zakładowy
30,6
30,6
30,6
30,6
30,6
30,6
30,6
30,6
30,6
30,6
30,6