SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE

Wybrane dane w mln zł skons. 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Przychody netto ze sprzedaży

produktów, towarów i materiałów

60,2
112,2
157,8
115,4
123,4
153,7
126,0
99,2
138,3
116,7
124,0
205,8
Wynik z działalności operacyjnej
-9,0
6,7
26,9
2,3
-4,2
0,4
1,1
-6,5
-6,4
-2,6
-2,1
-5,7
Wynik netto
-7,4
5,5
21,5
3,0
-4,4
0,2
0,3
-6,6
-6,4
0,4
-2,8
-8,9
Przepływy z działalności operacyjnej
-8,8
23,5
1,0
-6,7
7,1
-5,3
-2,9
-0,3
14,4
-4,9
23,2
-15,9
Przepływy z działalności inwestycyjnej
-11,5
20,2
-0,1
0,9
-0,4
0,2
4,9
0,0
-0,2
9,8
-1,4
-10,5
Przepływy z działalności finansowej
-1,5
-21,8
1,1
4,6
-7,4
6,9
-2,1
-0,6
-11,3
-7,2
-21,7
24,3
Przepływy pieniężne netto
-21,8
21,9
2,0
-1,2
-0,6
1,8
-0,1
-0,8
2,9
-2,4
0,0
-2,1
Aktywa
86,0
99,5
117,0
89,2
84,1
92,3
83,1
67,6
78,9
95,1
99,9
120,9
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
14,2
20,4
34,2
26,1
24,0
38,0
28,8
22,4
27,2
36,9
42,2
60,4
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe
5,7
6,0
8,0
9,4
7,5
7,5
6,1
5,1
5,9
6,8
7,2
7,2
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe
8,5
14,4
26,2
16,7
16,5
30,5
22,7
17,3
21,2
30,1
34,9
53,2
Kapitał własny
71,8
79,2
82,8
63,1
60,2
54,3
54,2
45,2
51,8
58,2
57,8
60,6
Kapitał zakładowy
30,6
30,6
30,6
30,6
30,6
30,6
30,6
30,6
30,6
30,6
30,6
30,6

WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE - DANE JEDNOSTKOWE

Wybrane dane w mln zł skons. 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Przychody netto ze sprzedaży

produktów, towarów i materiałów

60,2
107,5
145,9
111,3
114,9
143,7
117,8
97,3
138,1
116,7
124,1
205,9
Wynik z działalności operacyjnej
-8,1
5,9
24,4
1,2
-4,3
0,4
0,7
0,3
-4,9
-2,6
-1,9
5,0
Wynik netto
-7,8
6,7
19,5
1,8
-4,4
0,3
0,2
-6,8
-4,7
0,1
-1,9
2,0
Przepływy z działalności operacyjnej
-2,9
15,8
0,3
-5,2
4,3
-4,9
2,5
-0,3
14,4
-5,0
22,6
-14,7
Przepływy z działalności inwestycyjnej
0
7,4
-0,1
-0,1
-0,4
0,2
0,8
0,2
-0,3
9,7
0,7
-13,3
Przepływy z działalności finansowej
-1,5
-20,7
0,1
4,6
-5,2
6,3
-3,4
-0,5
-11,3
-7,2
-21,7
24,3
Przepływy pieniężne netto
-4,5
2,5
0,3
-0,7
-1,3
1,6
-0,1
-0,7
2,7
-2,5
1,6
-3,6
Aktywa
87,3
96,6
114,7
90,3
86,0
102,9
94,2
79,8
91,0
106,4
111,7
131,8
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
15,5
17,0
32,6
26,0
23,5
35,6
27,1
21,6
26,0
36,8
42,1
60,4
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe
5,7
6,0
7,4
9,0
7,1
7,4
5,9
4,4
4,8
6,8
7,2
7,2
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe
9,8
11,0
25,2
17,0
16,4
28,2
21,1
17,2
21,2
30,0
35,0
53,2
Kapitał własny
71,8
79,6
82,1
64,4
62,6
67,3
67,1
58,2
65,0
69,7
70,0
71,4
Kapitał zakładowy
30,6
30,6
30,6
30,6
30,6
30,6
30,6
30,6
30,6
30,6
30,6
30,6