2022

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021

2021

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021

2017

REGULAMIN RADY NADZRCZEJ DROZAPOL-PROFIL S.A.

Drozapol-Profil Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

2016

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2016 roku

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

Informacja o zasadzie I.Z.1.15 DPSN2016

Informacja dotycząca zasady I.Z.1.11 DPSN2016

2015

STATUT

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2015 roku

Informacja o Dobrych Praktykach Spółek Notowanych

2013

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2013 roku

Informacja o nie spełnianiu punktu 9a w części II oraz punktu 10 w części IV Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

2012

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2012 roku

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW

2011

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2011 roku

2010

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2010 roku

Regulamin Zarządu DROZAPOL-PROFIL S.A.

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW

2004

Regulamin Walnego Zgromadzenia ”DROZAPOL-PROFIL” SA z siedzibą w Bydgoszczy uchwalony dnia 16 czerwca 2004r., z późniejszymi zmianami