Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału Liczba głosów % głosów
Wojciech Rybka
2 224 102
36,35%
3 484 102
40,33%
Grażyna Rybka
1 708 383
27,92%
2 968 383
34,36%
DP INVEST SP. Z O.O.
1 000
0,02%
1 000
0,01%
akcje własne
0
0,0%
0
0,0%
free float
2 185 065
35,71%
2 185 065
25,29%
Razem
6 118 550
100,00%
8 638 550
100%