Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału Liczba głosów % głosów
Wojciech Rybka
2.225.622
36,4%
3.485.622
40,3%
Grażyna Rybka
1.708.383
27,9%
2.968.383
34,4%
Akcje własne
0
0,0%
0
0,0%
Free float
2.184.545
35,7%
2.184.545
25,3%
Razem
6.118.550
100,00%
8.638.550
100,0%