Wspieramy i wspieraliśmy od lat

 • Spółka Drozapol-Profil S.A. od początku swojego istnienia wspierała i nadal wspiera potrzebujących i to nie tylko z naszego regionu.
 • Niesiona potrzebującym pomoc, otwarte serca dla dorosłych i dzieci znalazły swoje ujście w Fundacji Pomoc i Nadzieja (PIN), którą w 2015 roku założyli główni akcjonariusze spółki Drozapol-Prof.il SA Wojciech Rybka i Grażyna Rybka. Od początku istnienia firmy działalność prospołeczna i charytatywna wynikała z potrzeby serca, z wrażliwości, z chęci niesienia pomocy i dawania nadziei innym. Stąd hasło które przyświeca działaniom charytatywnym:

Nieśmy Dobro Dalej


 • W ramach wielu akcji, do których Wojciech i Grażyna Rybka zapraszali też pracowników firmy i sympatyków oraz środowiska biznesowe, angażowali się m.in. w:
 • Akcję "Kromka chleba",
 • Akcję "I Ty zostaniesz Św. Mikołajem",
 • Akcję "Dobrze, że jesteś",
 • Pomoc Domom Dziecka,
 • Pomoc Domom Samotnej Matki,
 • Finansowanie obiadów dla dzieci z niezamożnych rodzin,
 • Pomoc przytuliskom i świetlicom dla dzieci w Bydgoszczy,
 • Akcję MOPS "Gwiazdka 2004",
 • Pomoc Fundacji Wiatrak,
 • Akcję "Mam marzenie",
 • Pomoc dla Powodzian w Wilkowie w 2010 roku,
 • Pomoc szpitalowi na Kapuściskach,
 • Działalność MOPS,
 • Działalność Caritasu Diecezji Gnieźnieńskiej,
 • Zbiórkę nakrętek w akcji organizowanej przez WZL Nr 2 SA - pomoc dla Kubusia,
 • Pomoc organizacjom działającym przy Kościołach,
 • Pomoc DOS w Solcu Kujawskim,
 • Pomoc w Pogotowiu Opiekuńczym,
 • Pomoc rodzinom i dzieciom w ramach akcji I, II, III Bydgoskie Gale Noworoczne dla dzieci,
 • Akcję PKPS "Dożywianie dzieci",
 • Pomoc BKS "Chemik",
 • Pomoc rodzinom pogorzelców w Bydgoszczy,
 • Pomoc samotnym matkom i ubogim rodzinom,
 • Szlachetną paczkę,
 • Aukcja charytatywna na zakup przystawki do wózka inwalidzkiego dla niepełnosprawnego Mikołaja,
 • Zakup wózków inwalidzkich dla potrzebujących,
 • wsparcie finansowe operacji potrzebujących osób.