Nagrody i wyróżnienia

Fot. Magdalena Woźniak-Jodko


I . WYBRANE NAGRODY  I  WYRÓŻNIENIA

      II. WYBRANE WYRAZY UZNANIA I PODZIĘKOWANIA OD INSTYTUCJI Z REGIONU I Z POLSKI

III. SZKOLENIA DLA  PRACOWNIKÓW DROZAPOL-PROFIL
przez  troskę o rozwój kompetencji i profesjonalizmu do lepszych wyników i większej samodzielności w życiu

Wojciech Rybka jako prezes spółki, w trosce o rozwój wiedzy i umiejętności pracowników od lat zaangażowany jest osobiście w szeroki program podnoszenia kwalifikacji pracowników. Nie tylko kieruje swoich pracowników na szkolenia zewnętrzne, ale w szerokim zakresie organizuje szkolenia wewnętrzne w firmie dla większości pracowników. Ponadto od wielu lat sam przeprowadza szkolenia z zakresu ekonomii, finansów, zarządzania, negocjacji, organizacji pracy, sprzedaży i nowoczesnych rozwiązań IT. Wojciech Rybka był także pomysłodawcą wdrożonego w firmie w 2010 roku i funkcjonującego do dziś z powodzeniem Kodeksu Wartości, w ramach którego jednym
z ważnych punktów jest działalność charytatywna, w którą włączają się i z która w coraz szerzej identyfikują się pracownicy firmy.

 

Tylko w ciągu ostatnich 20 lat przeprowadzono w firmie na jego wniosek i z pełnym jego zaangażowaniem kilkadziesiąt szkoleń i kilka programów dla szerokiej kadry, w tym, z wykorzystaniem funduszy unijnych. „Ludzie są najważniejsi” – musiało to znaleźć odzwierciedlenie w trosce o rozwój kadry firmy.