Nagrody i wyróżnienia

Fot. Magdalena Woźniak-Jodko


I . WYBRANE NAGRODY  I  WYRÓŻNIENIA

 • 1. Lata 1998 – 2003 - „Złota 100 Pomorza i Kujaw”
 • 2. 2001 – Nagroda w konkursie „Pracodawca Roku” przyznana przez Kujawsko- Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców
 • 3. 2001 i 2002 – „Przedsiębiorstwo Fair Play” – nagroda przyznawana przez Krajową Izbę Gospodarczą
 • 4. 2003 – Złoty Certyfikat „Fair Play”
 • 5. 2003 – Dyplom Wojewody Kujawsko- Pomorskiego dla zdobywcy CErtyfikatu I tytułu Fair Play
 • 6. 2002 i 2003 - Gazela Biznesu
 • 7. 2003 – Według rankingu Rzeczpospolitej „Dobra Firma” - najlepsza średnia firma województwa kujawsko- pomorskiego
 • 8. 2004 - Wojciech Rybka - Biznesmen 2004r. (I miejsce wraz ze złotą pieczęcią Izby Przemysłowo- Handlowej Województwa Kujawsko- Pomorskiego)
 • 9. 2007 - Nagroda „Wehikuły Czasu” - laureat rankingu "najzdrowszych" polskich przedsiębiorstw
 • 10. 2008 – DROZAPOL- PROFIL laureatem plebiscytu „Filary polskiej gospodarki” organizowanego przez Puls Biznesu
 • 11. 2008 – Nominacja Wojciecha Rybka do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu przez Business Center Club
 • 12. 2009 - Medal Prezydenta Miasta Bydgoszczy za szczególne zasługi dla Miasta Bydgoszczy
 • 13. 2009 - Medal Europejski z BCC
 • 14. 2009 - Medal Starosty Bydgoskiego za "Zasługi dla powiatu".
 • 15. 2010 - Nominacja w konkursie „Firma dobrze widziana”
 • 16. 2010 - Dyplom uznania od ogólnopolskiego dwutygodnika „PROFILE”
 • 17. 2010 - Wyróżnienie w Akcji Inwestor
 • 18. 2011 – Złota Kielnia czasopisma „Profile".
 • 19. 2013 - Platynowa Kielnia czasopisma „Profile”
 • 20. 2014 - Brązowy Krzyż Zasługi z rąk Prezydenta RP B. Komorowskiego.
 • 21. 2014 - Tytuł i statuetka Zasłużony dla Miasta Bydgoszczy od Prezydenta Miasta Bydgoszczy
 • 22. 2015 - Biznesmen 2014 Roku w Województwie Kujawsko-Pomorskim organizowanym przez Izbę Przemysłowo-Handlową pod patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy
 • 23. 2015 - Menedżer Roku 2014 w plebiscycie czytelników Gazety Pomorskiej
 • 24. 2016 - Tytuł Biznesmena 25-lecia w konkursie organizowanym przez Izbę Przemysłowo-Handlową pod patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy
 • 25. 2017 - Biznesmen 2016 roku w konkursie organizowanym przez Izbę Przemysłowo-Handlową pod patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy
 • 26. 2018 - Medal Prezydenta Miasta Bydgoszczy dla firmy oraz osobno dla Wojciecha Rybki za całokształt działalności na rzecz miasta i regionu z okazji 25-lecia firmy Drozapol-Profil SA
 • 27. 2018 - Medal Starosty Powiatu Bydgoskiego za wkład w rozwój powiatu bydgoskiego
 • 28. 2018 - Złoty medal za długoletnią służbę od Prezydenta RP Andrzeja Dudy
 • 29. Wyróżnienie od IPH w Bydgoszczy z okazji 25-lecia firmy
 • 30. Wyróżnienie od Pracodawców Pomorza i Kujaw z okazji 25-lecia firmy
 • 31. 2019 - Nominacja Pracodawców Pomorza i Kujaw w konkursie Pracodawca Pomorza i Kujaw roku 2018 – Nagroda specjalna – Firma z otwartym sercem
 • 32. I miejsce w konkursie Osobowość Roku 2018 w kategorii Biznes w Bydgoszczy
 • 33. 2019 - III miejsce w konkursie Osobowość Roku 2018 w kategorii Biznes w Województwie Kujawsko-Pomorskim
 • 34. 2019 - Biznesmen 2018 roku – nagroda specjalna IPH w Bydgoszczy – Dzielenie Dobrem
 • 35. 2019 - Złota 100 Pomorza i Kujaw za 2018 rok III miejsce w kategorii Innowacje

      II. WYBRANE WYRAZY UZNANIA I PODZIĘKOWANIA OD INSTYTUCJI Z REGIONU I Z POLSKI

 • 1. Dla Wojciecha Rybki od Katolickiej Szkoły Podstawowej w Bydgoszczy za przygotowanie Bydgoskiej Gali Noworocznej i udział w akcji „Dziś Ty bądź Świętym Mikołajem”
 • 2. Za udział w charytatywnej licytacji PUDS na rzecz Fundacji Anny Dymnej „Mimo wszystko”
 • 3. Podziękowanie od Narodowego Banku Polskiego za współpracę i wkład w działalność badawczą NBP
 • 4. Podziękowanie Zastępcy Prezydenta Bydgoszczy Jana Szopińskiego za zaangażowanie i bezinteresowną pomoc na rzecz wychowanków Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych (dotyczy Domu Samotnej Matki)
 • 5. Podziękowanie z Gimnazjum nr 24 w Bydgoszczy za finansowe wsparcie w formie ufundowania obiadów dla młodzieży
 • 6. Podziękowanie za wieloletnią współpracę i wsparcie od Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej za wsparcie ich działań dla potrzebujących
 • 7. Podziękowanie Stowarzyszenia Dzieci Miłości Ofiarnej z Bydgoszczy za systematyczne hojne wsparcie funkcjonowania działalności stowarzyszenia i dzieci niepełnosprawnych tam rehabilitowanych

III. SZKOLENIA DLA  PRACOWNIKÓW DROZAPOL-PROFIL
przez  troskę o rozwój kompetencji i profesjonalizmu do lepszych wyników i większej samodzielności w życiu

Wojciech Rybka jako prezes spółki, w trosce o rozwój wiedzy i umiejętności pracowników od lat zaangażowany jest osobiście w szeroki program podnoszenia kwalifikacji pracowników. Nie tylko kieruje swoich pracowników na szkolenia zewnętrzne, ale w szerokim zakresie organizuje szkolenia wewnętrzne w firmie dla większości pracowników. Ponadto od wielu lat sam przeprowadza szkolenia z zakresu ekonomii, finansów, zarządzania, negocjacji, organizacji pracy, sprzedaży i nowoczesnych rozwiązań IT. Wojciech Rybka był także pomysłodawcą wdrożonego w firmie w 2010 roku i funkcjonującego do dziś z powodzeniem Kodeksu Wartości, w ramach którego jednym
z ważnych punktów jest działalność charytatywna, w którą włączają się i z która w coraz szerzej identyfikują się pracownicy firmy.

 

Tylko w ciągu ostatnich 20 lat przeprowadzono w firmie na jego wniosek i z pełnym jego zaangażowaniem kilkadziesiąt szkoleń i kilka programów dla szerokiej kadry, w tym, z wykorzystaniem funduszy unijnych. „Ludzie są najważniejsi” – musiało to znaleźć odzwierciedlenie w trosce o rozwój kadry firmy.

 • 1. W latach 2006 i 2007 Wojciech Rybka zorganizował projekt szkoleniowy dla pracowników łącznie ze spółką Eurofinance w Warszawie w ramach programu EFS „Kapitał ludzki przewagą konkurencyjności”
 • 2. W latach 2008 i 2009 Wojciech Rybka, dbając o rozwój pracowników firmy, zainicjował i przeprowadził projekt szkoleniowy łącznie z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego w ramach programu Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności pod tytułem: „Wykwalifikowana kadra podstawą konkurencyjności firmy DROZAPOL”
 • 3. Na wniosek i za wsparciem Wojciecha Rybki Kadra Kierownicza i Dyrektorska szkoliła się pod egidą Harward Business oraz ICAN Institute w ramach programów MANAGEMENT 2010, FIRST MENAGER, czy innych organizowanych przez tę instytucję o ogólnopolskim i miedzynarodowym zasięgu i renomie
 • 4. W trosce o rozwój sił sprzedażowych firmy część osób z pionu handlowego przeszła szkolenie w ramach Szkoły Menadżerów Sprzedaży
 • 5. Co roku prezes Wojciech Rybka zaprasza do firmy wybitnych szkoleniowców z zakresu sprzedaży, finansów, komunikacji i neuropsychologii
 • 6. Jako ekonomista i praktyk gospodarczy, prezes Wojciech Rybka przeprowadził osobiście setki godzin szkoleń dla pracowników firmy z takich zagadnień jak: finanse, negocjacje, zasady i metody sprzedaży, zarządzanie kryzysowe, strategiczne obszary funkcjonowania firmy i wiele innych
 • 7. Pod patronatem Prezesa został kilka lat temu opracowany Kodeks Wartości Firmy Drozapol-Profil SA, który jest odzwierciedleniem sposobu działania w obszarze biznesu i działań gospodarczych oraz aktywności społecznych Wojciecha Rybki. Został on podpisany przez wszystkich pracowników, a pamiątkowy egzemplarz umieszczony został w budynku głównym firmy w Bydgoszczy na wprost wejścia do siedziby spółki