Seria Rodzaj akcji Tryb oferty Podstawa prawna Liczba emitowanych akcji Cena emisyjna Data rejestracji/asymilacji w KDPW Liczba głosów
D
zwykłe na okaziciela
Program Motywacyjny dla Kluczowych Pracowników – transza za 2007 rok
Uchwała NWZA: 27.07.2004, 27.10.2004, 05.11.2004
298.000
1,0 zł
11.12.2008
298.000
D
zwykłe na okaziciela
Program Motywacyjny dla Kluczowych Pracowników – transza za 2006 rok
Uchwała NWZA: 27.07.2004, 27.10.2004, 05.11.2004
300.000
1,0 zł
14.11.2007
300.000
E
zwykłe na okaziciela
Oferta publiczna
Uchwała NWZA z 16.10.2006
9.998.250
8,0 zł
16.03.2007
9.998.250
D
zwykłe na okaziciela
Program Motywacyjny dla Kluczowych Pracowników – transza za 2004 rok
Uchwała NWZA: 27.07.2004, 27.10.2004, 05.11.2004
196.500
1,0 zł
21.03.2006
196.500
C
zwykłe na okaziciela
Oferta publiczna
Uchwała NWZA z 27.07.2004
4.000.000
3,2 zł
21.12.2004
4.000.000
B
zwykłe na okaziciela
Objęcie akcji przez Grażynę Rybka
Odsprzedaż akcji w ofercie publicznej
Uchwała NWZA z 16.06.2004
1.550.000
1,0 zł
3,2zł
20.12.2004
1.550.000
B
zwykłe na okaziciela
Objęcie akcji przez Wojciecha Rybka
Uchwała NWZA z 16.06.2004
1.650.000
1,0 zł
20.12.2004
1.650.000
A
imienne uprzywilejowane
Przekształcenie spółki jawnej w spółkę akcyjną
Uchwała Zgromadzenia Wspólników z 14.05.2004
12.600.000
Wkład niepieniężny
10.12.2004
25.200.000
Razem
30.592.750
43.192.750