Strategia Firmy Drozapol-Profil S.A.

  • dla akcjonariuszy: systematyczny wzrost wartości Spółki i coroczna wypłata dywidendy;
  • dla klientów: profesjonalne zaspokajanie ich potrzeb, w zgodzie z interesem Spółki;
  • dla pracowników: zapewnienie dobrych warunków pracy, motywacji, stabilności, rozwoju osobistego i zawodowego, ze szczególną dbałością o osoby niepełnosprawne;
  • dla otoczenia: kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy poprzez włączanie się w wartościowe przedsięwzięcia społeczne – charytatywne, kulturalne, związane z ochroną zdrowia itp.