Władze spółki Drozapol-Profil S.A.

Zarząd

Fot. Magdalena Woźniak-Jodko

Wojciech Rybka

posiada wykształcenie wyższe. Ukończył z wyróżnieniem Akademię Ekonomiczną w Poznaniu w 1988r., na wydziale Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw. Swoją wiedzę rozwijał i aktualizował na licznych kursach i szkoleniach: kursy językowe oraz z zakresu handlu zagranicznego i finansów, kurs członków władz spółek kapitałowych, negocjacji, czasu pracy, zarządzania personelem. W latach 1988-92 ekonomista w Kolejowych Zakładach Nawierzchniowych w Bydgoszczy. W latach 1992-93 prowadził własną działalność gospodarczą, od 1993 był dyrektorem i współwłaścicielem P.W. “Drozapol – Profil” s.c., od maja 2001 sp. jawna, a od 1.06.2004 jest głównym akcjonariuszem i Prezesem Zarządu „Drozapol-Profil” S.A. W latach 1998-2003 w ramach prowadzonej działalności firmy Drozapol-Profil, sześciokrotny laureat złotej setki Pomorza i Kujaw. Kierowana przez niego firma trzykrotnie otrzymała tytuł Fair Play. W 2001 wraz z Grażyną Rybka otrzymali wyróżnienie w konkursie Pracodawca Roku. Ponadto Wojciech Rybka był finalistą ósmej edycji konkursu dla najbardziej ekspansywnych małych i średnich firm w woj. kujawsko-pomorskim “Ekspansja 2001”. W latach 2002 i 2003 zdobył tytuł “Gazeli Biznesu” w konkursie “Pulsu Biznesu” dla najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w Polsce.
W 2005 roku Wojciech Rybka otrzymał tytuł Biznesmena Roku woj. kujawsko-pomorskiego za rok 2004.
W 2014 roku został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi za działalność charytatywną i społeczną. Wojciech Rybka nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Wojciech Rybka wraz z żoną jest fundatorem i zasiada w Radzie Fundacji Pomoc i Nadzieja.

Rada nadzorcza

Pan Robert Włosiński posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Bydgoszczy na kierunkach Wychowanie Obronne i Wychowanie Fizyczne oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w zakresie Organizacji i Zarządzania a także studia podyplomowe na Akademii Finansów w Warszawie o specjalności Diagnostyka Ryzyk i Likwidacja Szkód Ubezpieczeniowych w Ubezpieczeniach Majątkowych i Osobowych. W 2005 Pan Robert ukończył Kurs dla członków Rad Nadzorczych oraz zdał egzamin państwowy dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa nr 290/2005 przed komisją Ministra Skarbu. Od 1997 roku posiada uprawnienia Brokera Ubezpieczeniowego.

Przebieg pracy zawodowej:

2019 – do chwili obecnej – członek Rady Uniwersytetu UMK w Toruniu,
2016 – do chwili obecnej członek Rady Nadzorczej INOFAMA SA w Inowrocławiu (spółki należącej do Agencji Rozwoju Przemysłu SA i Skarbu Państwa),
2006 – 2009 reprezentujący Ministerstwo Skarbu Państwa członek Rady Nadzorczej Kolejowych Zakładów Nawierzchniowych COGIFER Polska Sp. z o.o. w Bydgoszczy,
2003 – do chwili obecnej wspólnik i prokurent Eurobrokers Sp. z o.o.,
1999 – 2003 członek zarządu ds. rozwoju w Eurobrokers Sp. z o.o.,
1995 – 1997 prowadzenie działalności gospodarczej związanej z pośrednictwem ubezpieczeniowym, współpraca z firmą Konzeption II Sp. z o.o. Tychy,
1990 – 1999 nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 63 w Bydgoszczy.

Pani Aneta Rybka-Rosner posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła Uniwersytet Warszawski, zdobywając tytuł licencjata na Międzykierunkowych Studiach Ekonomiczno-Menedżerskich oraz tytuł magistra w Szkole Głównej Handlowej na kierunku E-biznes.
Przebieg pracy zawodowej: ·

05/2019 – obecnie – Menedżer eCommerce, Pandora Jewelry CEE,
04/2018 – 05/2019 – Specjalista eCommerce, Pandora Jewelry CEE,
04/2017 – 04/2018 – Młodszy Menedżer ds. Produktu i Sprzedaży, Westwing Home&Living,
06/2016 – 03/2017 – Specjalista ds. Produktu, Westwing Home&Living,
09/2014 – 05/2015 – Stażysta Employer Branding, Avon Cosmetics Polska,
06/2014 – 09/2014 – Junior Account Executive, Quote Me PR,
09/2013 – 06/2014 – Ambasador, KMPG Polska.

Pan Andrzej Rona posiada wykształcenie średnie. Ukończył Technikum Elektryczne w Bydgoszczy.

Przebieg pracy zawodowej:
1993 do chwili obecnej w Coca –Coli, od 8 lat Kierownik Działu Technicznego dla Bydgoszczy i Olsztyna,
1991-1993 firma Kościuszko- Polfrost , Elektro- mechanik/ Chłodnik,
1989-1991 Firma Prywatna w Warszawie, Elektro- mechanik,
1986-1989 Z.O.Z. nr 1 w Bydgoszczy, Konserwator elektryk.

Pan Józef Gramza ukończył Akademię Techniczno-Rolniczą w Bydgoszczy na Wydziale Budownictwa, tym samym zdobywając tytuł Inżyniera Budownictwa. Od tego czasu nabywał wiele umiejętności i ukończył liczne szkolenia i kursy, zdobywając m.in. dyplom ze szkolenia: Konstrukcje stalowe – Obliczenia statyczne i projektowanie wydane przez Polski Związek Inżynierów i Techników.

Przebieg pracy zawodowej:

04/2018 – do chwili obecnej – Członek Rady w Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa,
01/2014 – 07/2018 – Prezes Izby w Pomorsko-Kujawskiej Izbie Budownictwa,
02/2011 – 02/2014 – Członek Rady Nadzorczej w Przedsiębiorstwie Budowlano-Usługowym BUDOPOL S.A. w Bydgoszczy,
09/2009 – 04/2011 – Członek Rady Nadzorczej w Bydgoskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego,
10/2003 – 12/2010 – Przewodniczący Rady Izby w Pomorsko-Kujawskiej Izbie Budownictwa
10/1999 – 01/2011 – Prezes Zarządu w Przedsiębiorstwie Budowlano-Usługowym BUDOPOL S.A. w Bydgoszczy,
07/1968 – 09/1999 – Zatrudnienie w Przedsiębiorstwie Budowlano-Usługowym BUDOPOL S.A. w Bydgoszczy m.in. na stanowiskach: Kierownik Robót, Kierownik Budowy, Kierownik Zespołu Budów, Pełnomocnik Dyrektora ds. eksportu, Zastępca Dyrektora ds. technicznych, Wiceprezes Zarządu.

Pan Marcin Hanyżewski ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu na kierunku Ekonomia oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku na kierunku Systemy Audytorskie i Praktyka Audytu Wewnętrznego. Od 2017 roku Pan Marcin posiada tytuł i uprawnienia Biegłego Rewidenta. Ukończył także wiele kursów i szkoleń.

Przebieg pracy zawodowej:

06/2017 – do chwili obecnej – praca na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy na stanowisku Zastępcy Kwestora,
04/2015 – 03/2017 – współpraca z firmą Eksperci Finansowo-Księgowi Sp. z o.o. w zakresie badań sprawozdań finansowych w ramach aplikacji na biegłego rewidenta,
10/2012 – 06/2017 – praca na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy na stanowisku Kierownika Działu Obsługi Projektów,
02/2009 – 12/2010 – praca w firmie Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. na stanowisku specjalisty ds. Projektów UE,
10/2004 – 09/2012 – praca na Uniwersytecie Technologiczno Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy na stanowisku Głównego specjalisty ds. Ekonomicznych i Funduszy Strukturalnych.

Prokurenci

Grażyna Rybka posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Poznaniu w 1988r. na wydziale Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw. Swoją wiedzę rozwijała i aktualizowała na licznych kursach, w tym: w 1991 r. ukończyła roczne Studium Handlu Zagranicznego, w 1997r. kurs „Samodzielny księgowy bilansista”, w 1999r. „Kurs dla kandydatów na głównych księgowych”. W 2002r. ukończyła podyplomowe studia na Wydziale Rachunkowości Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 2003 r. otrzymała świadectwo kwalifikacyjne nr 29292/02 uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane przez Ministerstwo Finansów.

Pracowała kolejno:

w latach 1988-1991 w ZR „ELTRA” S.A. w Bydgoszczy na stanowisku starszego referenta d/s marketingu,
w latach 1991- 1996 w Wielkopolskim Banku Kredytowym S.A. na stanowisku inspektora d/s kredytów gospodarczych,
w latach 1996-1997 w TU „Compensa” S.A. na stanowisku specjalisty d/s ubezpieczeń finansowych,
w latach 1998-2000r. w PW „Drozapol-Profil” K.Pawlak W.Rybka sp.c. na stanowisku samodzielnej księgowej,
od roku 2000 do 31.05.2004r. była współwłaścicielem i zastępcą dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych w PW „Drozapol-Profil” W. Rybka G.Rybka sp.j.
aktualnie pełni funkcję Prokurenta i Doradcy Zarządu ds. Ekonomicznych w Drozapol-Profil S.A.
Grażyna Rybka wraz z mężem jest fundatorem Fundacji Pomoc i Nadzieja oraz pełni funkcję prezesa Zarządu fundacji.

Pan Jordan Madej w Spółce pracuje od 14.02.2006 r. Od 01.10.2017 jest zatrudniony na stanowisku Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych / Prokurent, a wcześniej pracował m.in. jako Dyrektor ds. Oceny Ryzyka, Windykacji i Analiz, analityk oceny ryzyka, pełnomocnik zarządu ds. analiz i oceny ryzyka.
Pan Jordan Madej ukończył studia w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy, kierunek Administracja, specjalizacja Administracja Publiczna – licencjat oraz Studia w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, kierunek Administracja, specjalizacja Administracja Gospodarcza – studia magisterskie, a także studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na kierunku Rachunkowość strategiczna, operacyjna i zarządcza. 
Posiada szeroką wiedzę z zakresu analizy finansowej, oceny ryzyka i windykacji, zarządzania, którą zdobywał na licznych kursach i szkoleniach.

Kończył m.in. takie szkolenia i kursy, jak:
Kurs Dyrektora Finansowego
Nowoczesny Menedżer sprzedaży
Ocena kondycji finansowej kontrahenta
Analiza fundamentalna spółek
Akademia Windykatora
Akademia Finansisty
Neuropsychologia i neuromarketing w sprzedaży
Zabezpieczenia wierzytelności w międzynarodowym obrocie gospodarczym oraz rozliczenia międzynarodowe
Zabezpieczenia transakcji finansowych i ich realizacja
Przepływy pieniężne, czyli jak zaplanować i utrzymać płynność finansową firmy
Sporządzenie sprawozdania finansowego

Pan Tomasz Ziamek w Spółce pracuje od 13.11.2000 r.. Od 01.10.2016 zatrudniony jest na stanowisku Dyrektora Zaplecza Technicznego, Środków Transportu i Magazynów. Pan Tomasz Ziamek posiada wykształcenie średnie. Ukończył Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Bydgoszczy. Wcześniej pracował m.in. jako Kontroler, Główny Zaopatrzeniowiec, Pełnomocnik ds. Kluczowych Klientów, Z-ca Kierownika Działu Transportu i Logistyki, Z-ca Dyrektora d/s Magazynowych i Transportu, Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji i Środków Transportu.

Posiada szeroką wiedzę z zakresu środków transportu, logistyki, magazynów, negocjacji, którą zdobywał na licznych kursach i szkoleniach. Kończył m.in. takie szkolenia, jak:

• Jak delegować, aby motywować

• Techniki i taktyki negocjacji

• Zarządzanie transportem

• Zarządzanie regionem

• Zarządzanie czasem

• Polityka samochodowa w firmie

• Bezpieczeństwo flot samochodowych

• Etykieta biznesu

Jest także autorem wielu artykułów do pism branżowych „Fleet”, „ Flota”, „Menadżer Floty”.

Dzięki swojemu wieloletniemu zaangażowaniu w pracę przy flocie samochodowej oraz pasji, jaką są właśnie samochody, pan Tomasz Ziamek został wyróżniony w Plebiscycie Ludzie Dekady Branży Flotowej 2001-2011. Jest także Laureatem II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie na Eco Fleet Menagera oraz organizatorem szkoleń z Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Odznaczony Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę przez Prezydenta RP.

Pan Tomasz Ziamek nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Drozapol-Profil S.A. oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.