Władze spółki Drozapol-Profil S.A.

Zarząd

Fot. Magdalena Woźniak-Jodko

Wojciech Rybka
Prezes Zarządu

posiada wykształcenie wyższe. Ukończył z wyróżnieniem Akademię Ekonomiczną w Poznaniu w 1988r., na wydziale Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw. Swoją wiedzę rozwijał i aktualizował na licznych kursach i szkoleniach: kursy językowe oraz z zakresu handlu zagranicznego i finansów, kurs członków władz spółek kapitałowych, negocjacji, czasu pracy, zarządzania personelem. W latach 1988-92 ekonomista w Kolejowych Zakładach Nawierzchniowych w Bydgoszczy. W latach 1992-93 prowadził własną działalność gospodarczą, od 1993 był dyrektorem i współwłaścicielem P.W. “Drozapol – Profil” s.c., od maja 2001 sp. jawna, a od 1.06.2004 jest głównym akcjonariuszem i Prezesem Zarządu „Drozapol-Profil” S.A. W latach 1998-2003 w ramach prowadzonej działalności firmy Drozapol-Profil, sześciokrotny laureat złotej setki Pomorza i Kujaw. Kierowana przez niego firma trzykrotnie otrzymała tytuł Fair Play. W 2001 wraz z Grażyną Rybka otrzymali wyróżnienie w konkursie Pracodawca Roku. Ponadto Wojciech Rybka był finalistą ósmej edycji konkursu dla najbardziej ekspansywnych małych i średnich firm w woj. kujawsko-pomorskim “Ekspansja 2001”. W latach 2002 i 2003 zdobył tytuł “Gazeli Biznesu” w konkursie “Pulsu Biznesu” dla najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w Polsce.
W 2005 roku Wojciech Rybka otrzymał tytuł Biznesmena Roku woj. kujawsko-pomorskiego za rok 2004.
W 2014 roku został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi za działalność charytatywną i społeczną. Wojciech Rybka nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Wojciech Rybka wraz z żoną jest fundatorem i zasiada w Radzie Fundacji Pomoc i Nadzieja.

Jordan Madej
V-ce Prezes Zarządu

Pan Jordan Madej pracę w Drozapol-Profil S.A. rozpoczął w lutym 2006 roku. Dnia 11.02.2022 roku został powołany na V-ce Prezesa Zarządu Spółki i tego samego dnia objął stanowisko Dyrektora ds. Finansów i Rozwoju. Pan Jordan Madej pełni również funkcję Członka Zarządu Spółki zależnej DP Invest Sp. z o.o. Do dnia powołania pełnił w firmie funkcję Prokurenta oraz Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych. Wcześniej pracował w firmie Drozapol-Profil S.A. m.in. jako Dyrektor ds. Oceny Ryzyka, Windykacji i Analiz; Analityk oceny ryzyka; Pełnomocnik zarządu ds. analiz i oceny ryzyka. Pan Jordan Madej posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia licencjackie w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy na specjalizacji: Administracja Publiczna oraz studia magisterskie w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu na specjalizacji: Administracja Gospodarcza. Ponadto w 2020 roku Pan Jordan Madej ukończył również studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na kierunku Rachunkowość strategiczna, operacyjna i zarządcza. Pan Jordan Madej posiada szeroką wiedzę m.in. z zakresu analizy finansowej, oceny ryzyka, zabezpieczenia transakcji krajowych i zagranicznych, windykacji, zarządzania. W ramach podnoszenia swojej wiedzy i kompetencji Pan Jordan Madej brał udział w licznych kursach i szkoleniach.

Rada nadzorcza

Pan Robert Włosiński posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Bydgoszczy oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (organizacja i zarządzanie), Akademię Finansów w Warszawie (diagnostyka ryzyk ubezpieczeniowych) i Szkołę Główną Handlową w Warszawie (fuzje i przejęcia przedsiębiorstw). Odbył liczne szkolenia krajowe i zagraniczne w zakresie finansów i ubezpieczeń.   

Posiada uprawnienia zawodowe w zakresie wykonywania czynności brokera ubezpieczeniowego oraz wykonywania nadzoru właścicielskiego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa.

Przebieg pracy zawodowej:

 • od 1999 – Wspólnik, Członek zarządu, Prokurent EUROBROKERS Sp. z o.o. w Bydgoszczy,
 • od 2004 – Przewodniczący Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL S.A. w Bydgoszczy,
 • od 2019 – Członek Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • od 2021 – Członek Rady Nadzorczej BZPG STOMIL SA w Bydgoszczy,
 • w okresie 2016 – 2020 – Przewodniczący Rady Nadzorczej INOFAMA S.A. w Inowrocławiu,
 • w okresie 2006 – 2009 – Członek Rady Nadzorczej KZN COGIFER Polska Sp. z o.o. w Bydgoszczy,
 • w okresie 1991 – 1999 – nauczyciel w SP 63 w Bydgoszczy.

Zależny Członek Rady Nadzorczej

Pani Aneta Rybka posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła Uniwersytet Warszawski, zdobywając tytuł licencjata na Między kierunkowych Studiach Ekonomiczno-Menedżerskich oraz tytuł magistra w Szkole Głównej Handlowej na kierunku E-biznes.

 

Przebieg pracy zawodowej:

 • 2015 – do chwili obecnej – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL S.A. w Bydgoszczy,
 • 03/2023 – do chwili obecnej – Senior Product Manager, SumUp
 • 10/2021 – 03/2023 – Product Strategist, BOLDARE S.A.
 • 01/2020 – 01/2022 – Menedżer eCommerce, ALL GOOD S.A. (Coffeedesk),
 • 05/2019 – 12/2019 – Menedżer eCommerce, Pandora Jewelry CEE,
 • 04/2018 – 05/2019 – Specjalista eCommerce, Pandora Jewelry CEE,
 • 04/2017 – 04/2018 – Młodszy Menedżer ds. Produktu i Sprzedaży, Westwing Home&Living,
 • 06/2016 – 03/2017 – Specjalista ds. Produktu, Westwing Home&Living,
 • 09/2014 – 05/2015 – Stażysta Employer Branding, Avon Cosmetics Polska,
 • 06/2014 – 09/2014 – Junior Account Executive, Quote Me PR,
 • 09/2013 – 06/2014 – Ambasador, KMPG Polska.

Zależny Członek Rady Nadzorczej.

Pani Magdalena Żebrowska w 2014 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku “Rachunkowość i Controlling” w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Od tego czasu nabywała wiele umiejętności i ukończyła liczne szkolenia i kursy w zakresie finansów, giełdy i rachunkowości. W 2020 roku ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej na kierunku “Rachunkowość zarządcza, operacyjna i strategiczna”.

 

Przebieg pracy zawodowej:

 • 12/2015 – do chwili obecnej – Zatrudnienie w Spółce Drozapol-Profil S.A. na stanowisku: Specjalista do spraw finansów i controllingu,
 • 06/2021 – do chwili obecnej – Sekretarz Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL S.A. w Bydgoszczy,
 • 11/2013 – 08/2015 – Zatrudnienie w Spółce Profi-Credit S.A. na stanowisku: Asystentka Dyrektora Regionalnego,
 • 03/2011 – 11/2013 – Zatrudnienie w firmie KLAR Aleksandra, Andrzej Rybscy Sp. Jawna
  na stanowisku: Referenta do spraw sprzedaży,
 • 11/2009 – 01/2011 – Zatrudnienie w firmie GIGA na stanowisku: Referenta do spraw biurowych.

Zależny Członek Rady Nadzorczej.

Pan Marcin Hanyżewski ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu na kierunku Ekonomia oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku na kierunku Systemy Audytorskie i Praktyka Audytu Wewnętrznego. W 2017 roku Pan Marcin ukończył Postępowanie Kwalifikacyjne na Biegłego Rewidenta, uzyskując tytuł Biegłego Rewidenta i wpis do rejestru biegłych rewidentów prowadzony przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów. Ukończył także wiele kursów i szkoleń.

 

Przebieg pracy zawodowej:

 

 • 09/2019 – do chwili obecnej praca w firmie audytorskiej w zakresie badania sprawozdań finansowych.
 • 06/2017 – do chwili obecnej – praca w Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich na stanowisku Z-cy Kwestora i Kwestora,
 • 2017 – do chwili obecnej – Członek Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL S.A. w Bydgoszczy,
 • 04/2015 – 03/2017 – współpraca z firmą Eksperci Finansowo-Księgowi Sp. z o.o. w zakresie badań sprawozdań finansowych w ramach aplikacji na biegłego rewidenta,
 • 10/2012 – 06/2017 – praca na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym
  Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (obecnie Politechnika Bydgoska) na stanowisku Kierownika Działu Obsługi Projektów,
 • 02/2009 – 12/2010 – praca w firmie Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. na stanowisku specjalisty ds. Projektów UE,
 • 10/2004 – 09/2012 – praca na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (obecnie Politechnika Bydgoska) na stanowisku Głównego specjalisty ds. Ekonomicznych i Funduszy Strukturalnych.

Niezależny Członek Rady Nadzorczej.

Członek rady nadzorczej Drozapol S.A. od czerwca 2021 r. Wspiera Zarząd w zakresie finansów i jednocześnie nadzoruje planowanie strategiczne Spółki. Doradca zarządów i członek rad nadzorczych. Specjalista w zakresie budowania wartości firm. Ekspert w zakresie budowania przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw. Posiada szerokie kompetencje dotyczące zarządzania i nadzoru. W 2006 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Pedagogicznym na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz studia podyplomowe na kierunku Psychologia Biznesu w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie. W 2009 roku Pan Krzysztof Matela ukończył studia doktoranckie zdobywając tytuł doktora nauk społecznych na Wydziale Historii i nauk społecznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wykładowca: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uczelnia Łazarskiego, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. Fan trylogii Gwiezdnych Wojen. Zapalony motocyklista i miłośnik motoryzacji. Nurkuje, strzela i trenuje Krav magę.

                                                                               

Przebieg pracy zawodowej:

 

 • 2018 – 2020 – do chwili obecnej – Corsaria S.A., Prezes Zarządu,
 • 1995 –2015 – EGB Investments S.A., Prezes Zarządu,
 • 1995 –2006, 2010 – 2015 – EGB Finanse Sp. z o.o., Prezes Zarządu,
 • 2003 – do chwili obecnej – Business Centre Club, Wiceprezes (od II 2007), Kanclerz loży Bydgoskiej (od X 2005),
 • 2003 – do chwili obecnej – Polski Związek Windykacji, Przewodniczący Rady Związku (od VI 2010), Prezes Zarządu Związku (III 2003 – VI 2010),
 • 2003 – 2006, 2010 – 2012 – Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Wiceprzewodniczący Komitetu Konferencji (od 2010 – 2012),
 • 2003 – 2007 – Wiedza i Praktyka sp. z o.o., – Redaktor Naczelny Wydawnictwa „Windykacja w praktyce”,
 • 1994 – 1995 – Międzynarodowe Targi Pomorza i Kujaw, Kierownik Działu Inwestycji Kapitałowych.

 

Pan Krzysztof Matela był i jest obecnie Członkiem wielu rad nadzorczych:

 • 9/2021 – do chwili obecnej – Budren S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • 6/2021 – do chwili obecnej – Drozapol-Profil S.A., Członek Rady Nadzorczej
 • 6/2020 – do chwili obecnej – Inside Park S.A, Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • 10/2014 – 2015 – Bioscience S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • 12/2013 – 2015 – Ruch Chorzów S.A., Członek Rady Nadzorczej,
 • 7/2013 – 6/2014 – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Członek Rady Nadzorczej,
 • 2002 – 2010 – Ekopol Górnośląski Holding S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Niezależny Członek Rady Nadzorczej.

Prokurenci

Grażyna Rybka posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Poznaniu w 1988r. na wydziale Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw. Swoją wiedzę rozwijała i aktualizowała na licznych kursach, w tym: w 1991 r. ukończyła roczne Studium Handlu Zagranicznego, w 1997r. kurs „Samodzielny księgowy bilansista”, w 1999r. „Kurs dla kandydatów na głównych księgowych”. W 2002r. ukończyła podyplomowe studia na Wydziale Rachunkowości Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 2003 r. otrzymała świadectwo kwalifikacyjne nr 29292/02 uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane przez Ministerstwo Finansów.

Pracowała kolejno:

w latach 1988-1991 w ZR „ELTRA” S.A. w Bydgoszczy na stanowisku starszego referenta d/s marketingu,
w latach 1991- 1996 w Wielkopolskim Banku Kredytowym S.A. na stanowisku inspektora d/s kredytów gospodarczych,
w latach 1996-1997 w TU „Compensa” S.A. na stanowisku specjalisty d/s ubezpieczeń finansowych,
w latach 1998-2000r. w PW „Drozapol-Profil” K.Pawlak W.Rybka sp.c. na stanowisku samodzielnej księgowej,
od roku 2000 do 31.05.2004r. była współwłaścicielem i zastępcą dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych w PW „Drozapol-Profil” W. Rybka G.Rybka sp.j.
aktualnie pełni funkcję Prokurenta i Doradcy Zarządu ds. Ekonomicznych w Drozapol-Profil S.A.
Grażyna Rybka wraz z mężem jest fundatorem Fundacji Pomoc i Nadzieja oraz pełni funkcję prezesa Zarządu fundacji.

Pan Tomasz Ziamek w Spółce pracuje od 13.11.2000 r.. Od 01.10.2016 zatrudniony jest na stanowisku Dyrektora Zaplecza Technicznego, Środków Transportu i Magazynów. Pan Tomasz Ziamek posiada wykształcenie średnie. Ukończył Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Bydgoszczy. Wcześniej pracował m.in. jako Kontroler, Główny Zaopatrzeniowiec, Pełnomocnik ds. Kluczowych Klientów, Z-ca Kierownika Działu Transportu i Logistyki, Z-ca Dyrektora d/s Magazynowych i Transportu, Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji i Środków Transportu.

Posiada szeroką wiedzę z zakresu środków transportu, logistyki, magazynów, negocjacji, którą zdobywał na licznych kursach i szkoleniach. Kończył m.in. takie szkolenia, jak:

• Jak delegować, aby motywować

• Techniki i taktyki negocjacji

• Zarządzanie transportem

• Zarządzanie regionem

• Zarządzanie czasem

• Polityka samochodowa w firmie

• Bezpieczeństwo flot samochodowych

• Etykieta biznesu

Jest także autorem wielu artykułów do pism branżowych „Fleet”, „ Flota”, „Menadżer Floty”.

Dzięki swojemu wieloletniemu zaangażowaniu w pracę przy flocie samochodowej oraz pasji, jaką są właśnie samochody, pan Tomasz Ziamek został wyróżniony w Plebiscycie Ludzie Dekady Branży Flotowej 2001-2011. Jest także Laureatem II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie na Eco Fleet Menagera oraz organizatorem szkoleń z Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Odznaczony Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę przez Prezydenta RP.

Pan Tomasz Ziamek nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Drozapol-Profil S.A. oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Pan Marek Wełnowski pracuje w Spółce od 01.09.2020 r. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Zakupów i Handlu Zagranicznego.
Pan Marek Wełnowski ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek Zarządzanie i Marketing, specjalizacja Zarządzanie Procesami Produkcyjnymi.

Pan Marek Wełnowski  przed podjęciem pracy w Spółce przez ponad 20 lat zdobywał doświadczenie zawodowe, pracując między innymi na stanowiskach:
Specjalisty ds. Zakupów, Menadżera Produktu, Koordynatora Sprzedaży, Kierownika Działu Zaopatrzenia, głównie w spółkach zajmujących się obrotem stalą.

W czasie wykonywania pracy zawodowej Pan Marek Wełnowski dodatkowo poszerzał zakres swojej wiedzy, uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach, m.in.:
– Profesjonalne zaopatrzenie. Logistyka. Zarządzanie zapasami,- Incoterms 2000 i Konwencja Wiedeńska,
– Stale nierdzewne,
– Skuteczny kierownik jako motywator zespołu,
– Od skutecznej komunikacji do efektywnej współpracy,
– Jak zdążyć przed czasem? – zasady organizacji pracy w czasie,
– Zarządzanie ludźmi,
– Skuteczne negocjacje – jak wynegocjować korzystne warunki i utrzymać dobry kontakt z dostawcą.

 

Komitet audytu

Pan Marcin Hanyżewski ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu na kierunku Ekonomia oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku na kierunku Systemy Audytorskie i Praktyka Audytu Wewnętrznego. W 2017 roku Pan Marcin ukończył Postępowanie Kwalifikacyjne na Biegłego Rewidenta, uzyskując tytuł Biegłego Rewidenta i wpis do rejestru biegłych rewidentów prowadzony przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów. Ukończył także wiele kursów i szkoleń.

Przebieg pracy zawodowej:

09/2019 – do chwili obecnej praca w Firmie Audytorskiej na stanowisku Prezesa Zarządu.

06/2017 – do chwili obecnej – praca na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy na stanowisku Zastępcy Kwestora,
04/2015 – 03/2017 – współpraca z firmą Eksperci Finansowo-Księgowi Sp. z o.o. w zakresie badań sprawozdań finansowych w ramach aplikacji na biegłego rewidenta,
10/2012 – 06/2017 – praca na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy na stanowisku Kierownika Działu Obsługi Projektów,
02/2009 – 12/2010 – praca w firmie Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. na stanowisku specjalisty ds. Projektów UE,
10/2004 – 09/2012 – praca na Uniwersytecie Technologiczno Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy na stanowisku Głównego specjalisty ds. Ekonomicznych i Funduszy Strukturalnych.
Niezależny Członek Komitetu Audytu

Pan Robert Włosiński posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Bydgoszczy oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i Akademii Finansów w Warszawie. Posiada uprawnienia w zakresie wykonywania czynności brokera ubezpieczeniowego oraz wykonywania nadzoru właścicielskiego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa.

Przebieg pracy zawodowej:

2019 – do chwili obecnej – członek Rady Uniwersytetu UMK w Toruniu,
2016 – do chwili obecnej członek Rady Nadzorczej INOFAMA SA w Inowrocławiu (spółki należącej do Agencji Rozwoju Przemysłu SA i Skarbu Państwa),
2006 – 2009 reprezentujący Ministerstwo Skarbu Państwa członek Rady Nadzorczej Kolejowych Zakładów Nawierzchniowych COGIFER Polska Sp. z o.o. w Bydgoszczy,
2003 – do chwili obecnej wspólnik i prokurent Eurobrokers Sp. z o.o.,
1999 – 2003 członek zarządu ds. rozwoju w Eurobrokers Sp. z o.o.,
1995 – 1997 prowadzenie działalności gospodarczej związanej z pośrednictwem ubezpieczeniowym, współpraca z firmą Konzeption II Sp. z o.o. Tychy,
1990 – 1999 nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 63 w Bydgoszczy.
Zależny Członek Komitetu Audytu

Pan Krzysztof Matela ukończył wiele szkół, począwszy od Studium Inwestycji Kapitałowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 2006 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Pedagogicznym na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz studia podyplomowe na kierunku Psychologia Biznesu w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie. W 2009 roku Pan Krzysztof Matela ukończył studia doktoranckie zdobywając tytuł doktora nauk
społecznych na Wydziale Historii i nauk społecznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Posiada szerokie kompetencję dotyczące zarządzania i nadzoru.

Przebieg pracy zawodowej:
2018 – do chwili obecnej – Corsaria S.A., Prezes Zarządu,
1995 –2015 – EGB Investments S.A., Prezes Zarządu,
1995 –2006, 2010 – 2015 – EGB Finanse Sp. z o.o., Prezes Zarządu,
2003 – do chwili obecnej – Business Centre Club, Wiceprezes (od II 2007), Kanclerz loży
Bydgoskiej (od X 2005),
2003 – do chwili obecnej – Polski Związek Windykacji, Przewodniczący Rady Związku (od VI
2010), Prezes Zarządu Związku (III 2003 – VI 2010),
2003 – 2006, 2010 – 2012 – Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce,
Wiceprzewodniczący Komitetu Konferencji (od 2010 – 2012),
2003 – 2007 – Wiedza i Praktyka sp. z o.o., – Redaktor Naczelny Wydawnictwa „Windykacja w
praktyce”,

1994 – 1995 – Międzynarodowe Targi Pomorza i Kujaw, Kierownik Działu Inwestycji
Kapitałowych.
Pan Krzysztof Matela był i jest obecnie Członkiem wielu rad nadzorczych:
6/2020 – do chwili obecnej – Inside Park S.A, Przewodniczący Rady Nadzorczej,
10/2014 – 2015 – Bioscience S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej,
12/2013 – 2015 – Ruch Chorzów S.A., Członek Rady Nadzorczej,
7/2013 – 6/2014 – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Członek Rady Nadzorczej,
2002 – 2010 – Ekopol Górnośląski Holding S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej.
Niezależny Członek Komitetu Audytu