SKONSOLIDOWANE PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE

Wskaźniki rynku kapitałowego 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Wartość księgowa na 1 akcję
11,7
12,9
13,5
10,3
9,8
8,9
8,9
7,9
8,9
2,2
2,0
2,1
Zysk na 1 akcję
-1,2
0,9
3,5
0,48
-0,72
0,04
0,06
-1,1
-1,1
0,0
-0,1
-0,3
Wskaźniki płynności 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Wskaźniki bieżącej płynności
5,5
4,2
2,3
2,1
1,8
1,6
1,8
1,6
2,8
2,5
1,2
1,2
Wskaźniki szybkiej płynności
3,1
2,4
0,7
1,3
0,9
0,7
1,2
1,2
2,1
1,4
0,6
0,5
Wskaźnik rentowności 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Rentowność sprzedaży
-11,4%
9,3%
15,8%
0,3%
-3,4%
0,6%
1,0%
2,1%
-3,4%
-3,0%
-2,7%
-2,4%
Rentowność operacyjna
-14,9%
6,0%
17%
2,0%
-3,4%
0,3%
0,9%
-6,4%
-4,6%
-2,2%
-1,6%
-2,7%
Rentowność kapitału własnego (ROE)
-12,2%
7,0%
26%
4,7%
-7,3%
0,4%
0,6%
-14,5%
-12,4%
0,6%
-4,8%
-14,6%
Rentowność aktywów (ROA)
-8,6%
5,5%
18,4%
3,3%
-5,2%
0,2%
0,4%
-9,7%
-8,1%
0,4%
-2,8%
-7,3%
Wskaźniki zadłużenia 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Wskaźniki ogólnego zadłużenia
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,4
0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
0,5
Wskaźniki efektywności 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Rotacja zapasów
139
110
64
45
60
48
32
40
59
84
90
66
Rotacja należności
45
29
33
39
27
31
44
56
24
38
53
33
Rotacja zobowiązań
15
9
8
13
19
24
25
32
28
30
22
21
Cykl środków pieniężnych
168
130
89
71
67
55
51
65
54
92
121
78