SKONSOLIDOWANE PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE

Wskaźniki rynku kapitałowego 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Wartość księgowa na 1 akcję
9,8
8,9
8,9
7,9
8,9
2,2
2,0
2,1
Zysk na 1 akcję
-0,72
0,04
0,06
-1,1
-1,1
0,0
-0,1
-0,3
Wskaźniki płynności 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Wskaźniki bieżącej płynności
1,8
1,6
1,8
1,6
2,8
2,5
1,2
1,2
Wskaźniki szybkiej płynności
0,9
0,7
1,2
1,2
2,1
1,4
0,6
0,5
Wskaźnik rentowności 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Rentowność sprzedaży
-3,4%
0,6%
1,0%
2,1%
-3,4%
-3,0%
-2,7%
-2,4%
Rentowność operacyjna
-3,4%
0,3%
0,9%
-6,4%
-4,6%
-2,2%
-1,6%
-2,7%
Rentowność kapitału własnego (ROE)
-7,3%
0,4%
0,6%
-14,5%
-12,4%
0,6%
-4,8%
-14,6%
Rentowność aktywów (ROA)
-5,2%
0,2%
0,4%
-9,7%
-8,1%
0,4%
-2,8%
-7,3%
Wskaźniki zadłużenia 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Wskaźniki ogólnego zadłużenia
0,3
0,4
0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
0,5
Wskaźniki efektywności 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Rotacja zapasów
60
48
32
40
59
84
90
66
Rotacja należności
27
31
44
56
24
38
53
33
Rotacja zobowiązań
19
24
25
32
28
30
22
21
Cykl środków pieniężnych
67
55
51
65
54
92
121
78