Wskaźniki płynności 2018 2017 2016 2015 2014
Wskaźniki bieżącej płynności
1,6
1,8
1,6
2,8
2,5
Wskaźniki szybkiej płynności
0,7
1,2
1,2
2,1
1,4
Wskaźnik rentowności 2018 2017 2016 2015 2014
Rentowność sprzedaży
1,0%
2,1%
-3,4%
-3,0%
-2,7%
Rentowność operacyjna
0,3%
0,9%
-6,4%
-4,6%
-2,2%
Rentowność kapitału własnego (ROE)
0,4%
0,6%
-14,5%
-12,4%
0,7%
Rentowność aktywów (ROA)
0,2%
0,4%
-9,7%
-8,1%
0,4%
Wskaźniki zadłużenia 2018 2017 2016 2015 2014
Wskaźniki ogólnego zadłużenia
0,4
0,3
0,3
0,3
0,4
Wskaźniki efektywności 2018 2017 2016 2015 2014
Rotacja zapasów
48
32
40
59
84
Rotacja należności
31
44
56
24
38
Rotacja zobowiązań
24
25
32
28
30
Cykl środków pieniężnych
55
51
65
54
92
Wskaźniki rynku kapitałowego 2018 2017 2016 2015 2014
Wartość księgowa na 1 akcję
8,9
8,9
7,9
8,9
2,2
Zysk na 1 akcję
0,04
0,05
-1,1
-1,1
0